Informace pro spotřebitele

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Pokud mezi společností KŘÍŽ – garážová vrata s.r.o. a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.

Subjektem oprávněným pro mimosoudní řešení sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2.

Způsob podávání podnětů a jejich vyřizování zveřejňuje Česká obchodní inspekce na svých internetových stránkách dostupných na adrese www.coi.cz.